Get Models Now

Pistolet skałkowy

Model broni palnej, XVIII wiek. Kopia jest wieloczęściowym obiektem złożonym z różnego rodzaju drukowanych materiałów. Ich zestawienie pozwala na oddanie złożoności modelu.

Get Models Now
Get Models Now

Obiekt składa się z materiałów zawierających domieszkę drewna i metalu. Niektóre jego części są wykonane z materiałów odnawialnych.

Get Models Now